Nieuws

Vakantieherinneringen

Ook een mooie vakantiefoto en herinnering? Wil je het delen? Stuur de foto en een beetje uitleg door naar parochieooigem@gmail.com Foto en tekst verschijnen in het parochieblad. (meer…)

Slotvieringen lagere scholen

Ooigem – Sint-Brixius

Op 27 juni kwamen de lagere schoolkinderen dit schooljaar een laatste maal naar de kerk. Vooraan stonden drie bordjes met de naam Jezus. Toevallig? (meer…)

Slotviering lagere school Ooigem

Op 27 juni kwamen de lagere schoolkinderen dit schooljaar een laatste maal naar de kerk. Vooraan stonden drie bordjes met de naam Jezus. Toevallig? Het was ook de laatste schoolviering voor drie leerkrachten die op pensioen gingen. Al vlug kwamen de antwoorden bij de naam Jezus. Jezus vergeeft, helpt, luistert, troost, zoekt, vertrouwt, bidt …
Na een toneeltje van de eerste communicanten en de vormelingen het verhaal van de zonnebloemen en het Pinksterverhaal) kwamen de zesdejaars met hun voorbede. Het draaide rond de begrippen vrede en verdraagzaamheid, kennis en wijsheid, waarheid en schoonheid. Zijn die drie die op pensioen gaan geen voorbeeld van vrede en verdraagzaamheid? Brachten zij gen wijsheid en kennis bij aan de leerlingen? Maakten zij de kinderen niet warm voor waarheid en schoonheid?
Nu die drie toch vooraan stonden mochten zij zoals Jezus het brood breken en uitdelen aan de leerlingen. Proficiat juf Annick, juf Claudine en directeur Filiep, voor zoveel jaren inzet voor de Ooigemse jeugd. Ze kregen nog een daverend applaus en zoals gewoonlijk zongen het zesde nog hun eigen afscheidslied.

H.Hartfeest Ooigem

De kleuters van onze basisschool kwamen op 20 juni samen om Jezus, de man met het grote hart, te vieren. (meer…)

Aswoensdag in de Sint-Brixiuskerk

De vasten of de veertigdagentijd is begonnen. In het begin van de viering werd oude palm verbrand. Die palm was dor, zonder leven en werd as. De as nodigt ons uit om even te bezinnen. Wat was goed en minder goed in ons leven als Christen?
De vormelingen brachten een prachtige eerste lezing. Een verhaal uit de oude doos, toen de bomen nog konden praten. Alle bomen eisten het beste deel voor zichzelf. Maar wat waren de slotwoorden van de wijze beuk? Als iedereen deelt van wat hij zelf heeft, dan is er genoeg voor iedereen.
Aan het einde van de viering hadden de vormelingen nog een bezinning. Christen zijn in deze vastentijd is bidden, is dienstbaar zijn, is zorgzaam omgaan met bezit, is open en gastvrij zijn, is getuigen. Die jonge gasten gaven ons stof tot nadenken.