Nieuws

Paaswake

Omwille van Covid 19 was er ook dit jaar geen Paasviering in de parochies (meer…)

Paaswake

Omwille van Covid 19 was er ook dit jaar geen Paasviering in de parochies van onze pastorale eenheid. Alleen in de decanale kerk in Waregem was er op zaterdag 3 april de Paaswake en op zondag 4 april de Paasviering. Deze werden via streaming uitgezonden en bijzonder veel mensen hebben op die manier deelgenomen via het scherm. In de Paaswake werd het nieuwe vuur gewijd. Daarmee werd de nieuwe paaskaars aangestoken, verwijzend naar Jezus’ verrijzenis. Deze brandende paaskaars werd plechtig naar voor gedragen, terwijl er driemaal gezonden werd: ‘Licht van Christus’, ‘Wij danken God’ Ook het doopwater werd gewijd. Gewijd water kan nu vanuit de parochiekerken meegenomen worden naar huis. Ook de doopbeloften werden hernieuwd. In het evangelie was Maria Magdalena met enkele andere vrouwen op weg naar het graf van Jezus, om een bijzondere ervaring op te doen. In de homilie werden enkele vragen ter overweging meegegeven. Zijn wij bereid om in de voetsporen van die vrouwen mee te stappen om zo Jezus te ontmoeten. Maken ook wij een afspraak met de Verrezene?  Heeft het nieuwgewijde vuur ons voldoende opgewarmd  om zelf ook te getuigen dat Jezus leeft in het diepste van onszelf? Kunnen we in het licht van de brandende paaskaars het spiegel beeld ontdekken van de verrezen Heer, die ons zo intens nabij is?  Ervaren we bij de wijding van het nieuwe doopwater dat ons engagement om als kristen door het leven te gaan,  een nieuwe boost heeft gekregen?  Het licht van Gods liefde en vrede, het licht van leven in de palm van Gods hand, het licht van de verrijzenis en het leven is ons met Pasen tegemoet gekomen. Hoe blij mogen we dan niet wezen om kristen te zijn en om daaraan deelachtig te worden. Moge deze ervaring heel ons leven tekenen, zodat we elke dag opnieuw als Paasmensen door het leven gaan.

Goede Vrijdag

Sint-Baafs-Vijve

Op Goede Vrijdag vond om 18.00 u. de Kruisweg plaats met de bubbel van de toekomstige vormelingen. Door Corona gedwongen, werd besloten, om niet in de kerk te bidden maar al biddend de kerk rond te stappen en even halt te houden om telkens één van de 14 staties van Jezus te overwegen. Het betreffende kruisje werd dan omhoog gestoken. Een totaal andere, best wel “koude” ervaring dan gewoonlijk, maar wel de moeite waard en veilig! Enkele catechisten begeleiden dit gebeuren waarvoor hartelijk dank!

Sint-Jozef

Op Goede Vrijdag werd het nieuwe kruisbeeld en de gedenkplaat aan onze Ginstegrot ingehuldigd. Om 13.30 u. deden onze vormelingen met een eigen gemaakt kruisje de Kruisweg en brachten ze hulde aan de gestorven Jezus op het nieuwe kruisbeeld. Om 15.00 u. kwamen opnieuw enkele gelovigen om ook de Kruisweg te overwegen die eindigde met een Kruishulde met een paasbloem aan het Kruisbeeld.

Zo heeft de Ginste nu ook zijn eigen ‘troostplekje’ aan de achterkant van de Ginstegrot. Het kruisbeeld afkomstig uit de ontwijde kerk van Ruien,
dat geen plaats kreeg op de begraafplaats, en een gedachtenisplaat met tekst, herinneren ons aan de nu ruim 400 dagen durende coronapandemie in ons land.
Een plekje van bezinning en troost voor de vele mensen, die ongewild slachtoffer werden door de huidige vrijheidsbeperkingen, het in isolement en vereenzaming  belanden en ook heel bijzonder voor hen die een dierbare verloren zijn.

Paastijd

Paastijd… nieuwe levenskracht

Toen op Paasmorgen de vrouwen vertelden dat het graf leeg was, waren er velen die het niet konden geloven. (meer…)

Instapvieringen eerste communicanten

Sint-Jozef en Sint-Bavo

Eindelijk eens een moment waarbij we de kinderen van het eerste leerjaar een stapje dichter konden brengen op hun weg naar het grote feest van hun eerste communie. (meer…)