Bidden en vieren

 Gebed tot Sint Franciscus

 

Maak mij, Heer, tot een instrument van uw vrede.

Laat mij liefde brengen waar haat is,
eenheid waar mensen verdeeld zijn,
vergiffenis aan mensen die zwak zijn.
Laat mij hoop geven aan wie niet meer hoopt,
geloof aan wie twijfelt.
Laat mij licht brengen waar het duister is
en vreugde waar mensen bedroefd zijn.

Heer,  help mij
niet zozeer om zelf gelukkig te zijn
als om anderen gelukkig te maken,
niet zozeer om begrepen te worden
als om anderen te begrijpen,
niet zozeer om getroost te worden
als om anderen te troosten,
niet zozeer om bemind te worden,
als om anderen te beminnen.

Want als ik geef ,
zal mij gegeven worden.
Als ik vergeef,
zal mij vergeven worden.
Als ik sterf,
zal ik voor eeuwig leven.

Je kan hier luisteren naar het Zonnelied van Sint-Franciscus