Archive

Lichtmis in onze pastorale eenheid

Hoe vieren wij dit jaar Maria-Lichtmis in onze Pastorale Eenheid Sint-Franciscus?

Omwille van de coronapandemie is een traditionele viering dit jaar niet mogelijk.

Alle ouders die in het voorbije jaar hun kind lieten dopen, worden uitgenodigd op zondag 7 februari, tussen 14 en 16 uur, elk in de eigen parochiekerk. Zij ontvangen hun lichtmiskaarsje, een kaartje met de namen van de kinderen die gedoopt werden, en een symbool dat verwijst naar het doopsel van hun kind: ofwel een kruikje of een wiegje of een kadertje, met de naam van hun kind. Ze hebben ook de gelegenheid om Maria recht in de ogen te kijken en even te bidden voor het welzijn van hun kind. Iemand van de parochie zal hen dan ook welkom heten.

Aswoensdag

Op aswoensdag zijn er in iedere parochiekerk twee diensten.

Op Aswoensdag 17 februari gaan er in onze vijf kerken telkens 2 vieringen door waarvan één eucharistieviering en één gebedsdienst. Per viering mogen er 15 personen aanwezig zijn. Zo kunnen we in totaal 150 gelovigen laten deelnemen aan de Aswoensdagviering. Wegens de nog altijd geldende coronamaatregelen is registratie verplicht.

Indien je op één van deze vieringen wenst aanwezig te zijn gelieve dit telefonisch door te geven aan teamlid Greet Desmet op het nummer 0495 46 75 46, graag   tussen 15.00 en 18.00 u.

8.30 u  Sint-Laurentius – Wielsbeke Eucharistieviering
9.30 u Sint-Bavo – Sint-Baafs-Vijve Gebedsdienst
10.00 u Sint-Amand – Oostrozebeke Gebedsdienst
11.00 u Sint-Jozef – De Ginste Eucharistieviering
15.00 u  Sint-Bavo – Sint-Baafs-Vijve Eucharistieviering
15.00 u  Sint-Brixius – Ooigem Gebedsdienst
18.00 u Sint-Brixius – Ooigem Eucharistieviering
18.00 u  Sint-Jozef – De Ginste Gebedsdienst
19.00 u   Sint-Laurentius – Wielsbeke Gebedsdienst
19.00 u  Sint-Amand – Oostrozebeke Eucharistieviering

Een vierde kaars

Alle kaarsen branden nu op de adventskrans.
God komt ons nabij in de geboorte van Jezus,
wiens naam betekent ‘God redt’.
Advent betekent: de Heer een thuis geven.
Wij worden uitgenodigd om dit zichtbaar te maken
in de woorden die wij spreken
en in de daden die wij stellen;
en nog het meest voor diegenen die uit de boot vallen: voor mensen in armoede,
zonder werk, zonder papieren.
God, schenk ons de kracht
om zo te leven dat uw Zoon kan geboren worden
in het hart van alle mensen.

Derde adventszondag

Een derde kaars

We steken de derde kaars aan op de adventskrans en bidden:

God, ook vandaag
roept Gij mensen om zorg te dragen voor elkaar.
Geef ons grote oren om te horen
wanneer mensen vragen
om respect en gerechtigheid.
Geef ons grote ogen om hén te zien
die midden onder ons leven in armoede.
Geef ons vooral een groot hart
zodat wij mensen zonder naam
niet in de kou laten staan.

Zo bidden wij door Jezus Christus onze Heer.

Iinzameling voedselpakketten Welzijnszorg

De laatste voedselverdeling van het Sociaal huis gebeurt rond 17 december. Je merkt dat de inzameltijd met een week is vervroegd. Vandaar deze dringende oproep, gedurende de tijd die ons nog rest, om ten allerlaatste in het weekend van 12 en 13 december jullie bijdrage aan dit mooie initiatief te laten gebeuren. In de verschillende kerken staan manden klaar, er is nog niet zoveel van gebruik gemaakt, vandaar deze oproep. Zakjes chips, aperitiefkoekjes, blikken groeten of fruit, doosjes saus, rijst pasta, koekjes, snoep, chocolade, cake…alles is welkom. Op maandag worden de voedingsmiddelen verzameld en afgegeven zodat ze tijdig ter bestemming geraken. Alvast van harte bedankt !!!.