Archive

Buitenviering

Buitenviering op het grasplein naast de kerk in Wielsbeke

Lichtmis in onze pastorale eenheid

Hoe vieren wij dit jaar Maria-Lichtmis in onze Pastorale Eenheid Sint-Franciscus?

Omwille van de coronapandemie is een traditionele viering dit jaar niet mogelijk.

Alle ouders die in het voorbije jaar hun kind lieten dopen, worden uitgenodigd op zondag 7 februari, tussen 14 en 16 uur, elk in de eigen parochiekerk. Zij ontvangen hun lichtmiskaarsje, een kaartje met de namen van de kinderen die gedoopt werden, en een symbool dat verwijst naar het doopsel van hun kind: ofwel een kruikje of een wiegje of een kadertje, met de naam van hun kind. Ze hebben ook de gelegenheid om Maria recht in de ogen te kijken en even te bidden voor het welzijn van hun kind. Iemand van de parochie zal hen dan ook welkom heten.

Aswoensdag

Op aswoensdag zijn er in iedere parochiekerk twee diensten.

Op Aswoensdag 17 februari gaan er in onze vijf kerken telkens 2 vieringen door waarvan één eucharistieviering en één gebedsdienst. Per viering mogen er 15 personen aanwezig zijn. Zo kunnen we in totaal 150 gelovigen laten deelnemen aan de Aswoensdagviering. Wegens de nog altijd geldende coronamaatregelen is registratie verplicht.

Indien je op één van deze vieringen wenst aanwezig te zijn gelieve dit telefonisch door te geven aan teamlid Greet Desmet op het nummer 0495 46 75 46, graag   tussen 15.00 en 18.00 u.

8.30 u  Sint-Laurentius – Wielsbeke Eucharistieviering
9.30 u Sint-Bavo – Sint-Baafs-Vijve Gebedsdienst
10.00 u Sint-Amand – Oostrozebeke Gebedsdienst
11.00 u Sint-Jozef – De Ginste Eucharistieviering
15.00 u  Sint-Bavo – Sint-Baafs-Vijve Eucharistieviering
15.00 u  Sint-Brixius – Ooigem Gebedsdienst
18.00 u Sint-Brixius – Ooigem Eucharistieviering
18.00 u  Sint-Jozef – De Ginste Gebedsdienst
19.00 u   Sint-Laurentius – Wielsbeke Gebedsdienst
19.00 u  Sint-Amand – Oostrozebeke Eucharistieviering