We blijven hen herinneren…

11november, herinnering aan het neerleggen van de wapens in 1918.

De oorlogsgruwel van toen mag niet vergeten worden. Daarom wordt elk jaar een plechtigheid georganiseerd door de gemeente. Dit jaar ging dit door in Sint-Baafs-Vijve. Samen met de kinderen van de Vliegeraar en harmonie Steeds Beter namen heel wat mensen deel aan de stemmige eucharistieviering en aansluitend eerbetoon aan het oorlogsmonument “Jules”.
In woord, zang en muziek werd eer bewezen aan allen die hun leven gaven voor de vrede waarin we nu leven.

Dank aan de talrijke aanwezigen voor het meevieren! Volgend jaar afspraak in Ooigem.