STARTDAG SAMANA

Voor de eerste maal kwamen we samen in Nieuwenhove voor de startdag van Samana. Na jaren Roeselaere Tielt,zijn we nu bij Waregem en die regio. Maar alles viel gelukkig mee. De voorzitster heeft ons hartelijk ontvangen en op 14 oktober op de startdag was er veel ambiance met de ”portatiefkes” en iedereen kon kiezen voor frietjes of oliebollen met een drankje erbij. Zo zijn we weer gestart en hopen dat er voor onze zieken spoedig weer een feestje mag zijn! Monique. M.