Advent

Advent is een kans

Advent is een kans
om wat ons is gegeven, te delen en aan anderen door te geven. Een kans om wat krom is recht te trekken; om wie inslaapt wakker te schudden; om wie hopeloos of radeloos is, er weer in te laten geloven. Advent is het licht zien in de duisternis.

 

Advent is een oproep voor iedere christen

 

Advent is een oproep voor iedere christen
om warmte en licht te zijn,
solidair met al wie de energie niet heeft om ten volle te kunnen leven.
We willen ommekeer brengen voor mensen wie onrecht gedaan wordt,
voor mensen die door armoede uitgesloten worden.

Donkere dagen, lange nachten,
koude overheerst, duisternis regeert.

Het kan niet blijven duren.
Wees niet bang, geef niet op.
Een nieuwe dag zal aanbreken
waar (ver)dragen verder dragen wordt,
en luisteren beluisteren wordt,
waar een mens medemens wordt.
Gods belofte van nieuw leven
wordt ons dan gegeven in een pasgeboren kind,
met ogen die stralen als de zon,
handen die vragen naar nabijheid
en een glimlach die vertedert.
Vrees dus niet, het zal gebeuren.
De nacht loopt ten einde,
die nieuwe dag komt naderbij,
het ochtendgloren schemert al.
( Antoon Vandeputte )

Zet de schijnwerpers op wat gezien en gezegd moet worden om onrecht aan let licht te brengen. Wie omziet naar een ander laat die niet in duisternis achter. Advent zet de arme in het licht om met mededogen elkaar te zien. Wie zich verbonden weet met zijn medemens overbrugt afstand en haalt de ander uit de eenzaamheid. Advent is voor elkaar licht en warmte worden.  (Kathleen Boedt)