Herstart buurtwerking

Jaren geleden zijn we op onze parochie begonnen met een buurtwerking.

De parochiale buurtwerking is opnieuw gestart. Ik vraag wat uitleg aan Els en Martin, twee leden van de plaatselijke pastorale ploeg.

JULLIE SPREKEN OVER EEN HERSTART. WAS DAT NODIG?

Els: In 2007 werd hier gestart met de buurtwerking. Maar Corona maakte het moeilijk om nog contact te maken met de parochianen. Er waren ook al wat medewerkers uitgevallen. We moesten de zaak eens herbekijken.

Martin: Het was de bedoeling dat er bij een doopsel, eerste communie, vormsel huwelijk, een jubileum en begrafenis iemand van de parochie op bezoek ging om zo ons medeleven te betuigen en een kaartje af te geven.

DAT BLIJFT TOCH DE BEDOELING? WAT IS ER DAN VERANDERD?

Els: Dit blijft zeker de bedoeling. Vroeger waren er twee stappen vooraleer de buurtmedewerker het kaartje kon afgeven. Nu spelen we korter op de bal. Eén enkele verdeler krijgt nu de informatie en zoekt welke medewerker in de buurt woont. Hij neemt telefonisch contact op met de medewerker en vraagt of deze een bezoekje kan brengen en het kaartje bezorgen. We gebruiken geen tussenpersonen meer.

Martin: Het was ook eenrichtingsverkeer; dat willen we nu veranderen. De medewerkers kunnen ook zelf de verdeler verwittigen. Is er een nieuwe bewoner in de straat, is er een lentefeest, is er een overlijden, een geboorte, een huwelijk… dan geeft de medewerker een seintje aan de verdeler. Zo kan de parochie ook bij niet kerkelijke gebeurtenissen haar sympathie of medeleven betuigen.

ALS IK HET GOED BEGRIJP WILLEN JULLIE OP DIE MANIER HET CONTACT TUSSEN BEWONERS VAN ONZE PAROCHIE BEVORDERNEN?

Els: Klopt, en wie hier ook aan wil meewerken mag contact opnemen met mij (Els Vromman), telefonisch op 056 66 27 21 tussen 18 en 21 uur of via ons speciaal e-mailadres buurtwerking.ooigem@outlook.com.