Diakenwijding en dankviering Stijn Vandenheede

Op 21 augustus werd Stijn Vandenheede tot diaken gewijd. Een bijzonder mooi gebeuren in de pastorale eenheid St.-Franciscus, hier alvast een foto, in het volgende parochieblad gaan we wat uitgebreider hier op in. Alvast van harte proficiat aan Stijn, zijn gezin en familie!!!

Het werd een vreugdevolle viering waarin Stijn tot diaken werd gewijd. Het zal nog lang nazinderen bij alle aanwezigen. Het koor Terpiscore uit Oostrozebeke gaf het beste van zichzelf, eigenlijk een topdag voor onze parochie en Pastorale Eenheid. Na de viering werd iedereen uitgenodigd op een drankje en belegde broodjes.

Dankviering

Gezien de beperkingen door Corona, ging de dag erna, op zondag 22 augustus de  dankviering door, voorgegaan door Kan. Stefaan Franco. Het werd opnieuw een bijzonder verzorgde viering opgeluisterd door het koor Ami Canti uit Nokere. Gevolgd door de receptie, waar iedereen nog wat kon napraten en nagenieten. Beide omhalingen van deze topdagen waren ten voordele van een geselecteerd jeugdzorgproject. Oprecht hartelijk dank voor de milde steun en sympathie!

Een bijzonder moment werd het toen het uit marmer gehouwen beeld van Maria gezegend werd door kan. Stefaan Franco. Deze mooie beeltenis werd verleden jaar aan de St.-Bavokerk geschonken en kreeg er een ereplaats  aan de rechterkant van het altaar. Het werd door dezelfde hand gebeeldhouwd als het St.-Bavobeeld aan de linkerkant van het altaar. Beide door de schoonvader van Stijn, Lucas Platteau naar aanleiding van “héél speciale aangelegenheden”. De inzegening en toewijding gebeurde door dit mooie gebed:

 

God, onze Vader
Wij staan hier als gemeenschap
rond het beeld van moeder Maria.
Eertijds koos Gij deze eenvoudige vrouw
als moeder en leerling van uw Zoon Jezus Christus;
als model en voorbeeld voor uw kerkgemeenscha;
als moeder en voorspreekster voor ons allen.

Zij is de eenvoudige vrouw
die dienstbaar en vol liefde
al de woorden van uw Zoon
bewaarde in haar hart
en ernaar leefde.

Zij is de eenvoudige vrouw
die U, God, loofde en dankte
met de woorden van haar Magnificat
maar vooral met haar hele leven
van geloof, hoop en liefde.

God, onze Vader
wij vragen U: zegen dit beeld.
Mogen allen die ernaar opkijken
door Maria oog krijgen
voor uw goedheid en uw liefde.

Moge dit beeld onze verbondenheid met U versterken
Moge dit beeld ons helpen om te leven zoals Maria:
eenvoudig, dienstbaarheid aan mensen en tot eer van God.
Moge dit beeld ons helpen om biddend te leven
en in woord en daad te getuigen van uw aan-wezigheid
in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen