Slotviering lagere school Sint-Bavo

We konden het schooljaar afsluiten, misschien met wat heimwee voor wat het kon worden maar door omstandigheden niet lukte, toch dankbaar om het boeiende en uitdagende van dit jaar, uitkijkend naar een fijne verdiende vakantie, want dat wensen wij de leerkrachten en alle kinderen van harte toe!!!