Vormselgroepjes Ooigem

Vormselgroepen

De voorbereiding op het vormsel verliep eigenaardig. Het eerste thema kwam pas op 20 juni aan bod. De vormeling moesten aan de hand van 10 vragen elkaar beter leren kennen. Er werd eerlijk geantwoord en zo kwamen ze van elkaar nog niets nieuws te weten. Ze moesten ook 3 zaken noteren die ze waardevol en belangrijk vinden. Ook hier waren er uiteraard verschillen. Op de foto zie je groep 1 met Leonore, Fien, Fabian, Jason, Kian, Malte en catechiste Veronique.

Vormselgroep 2

In het thema ’Christen zijn’ legden we de nadruk op Jezus’ woorden en daden. Dit vinden we terug in de 4 evangelies. De vormelingen luisterden naar het verhaal van de genezing van de lamme. Jezus zei: ”Sta op! Leef weer, je bent niet gestraft met je ziekte.” Ze luisterden ook naar Jezus die zei: “Wat een geluk dat je niet vastzit aan je bezit. Wat een geluk waar men vrede brengt waar het mogelijk is.” Het verhaal van de barhartige Samaritaan en Zaccheüs d tollenaar kwamen ook ter sprake.

Op de foto zie groep 2 met Janthe, Matteo, Emile, Imke, Mathis en catechiste Hadwijch.

 

 

Vormselgroep 3

In het tweede deel van ‘Christen zijn’ Stelden we de vraag: “Wie is Jezus?” Hij is een verteller, een vriend die alles voor je doet, een goede herder, een voorbeeld om goed te leven. Hij is de man die stierf aan het kruis, hij is een voorbeeld van vrede … Maar jezus noemen we ook d zoon van God, hij helpt ons God beter begrijpen.

Op de foto zie je groep 3 met Margue, Talya, Briek, Lars, Wout, Yarne en catechiste Davina

Vormelgroep 4

In het thema 4 zagen we dat andere godsdiensten ook feestvieren. We verwezen naar het suikerfeest bij de Moslims en het paasfeest bij de Joden. Voor de Christenen, en zeker voor de vormelingen, is het Pinksterfeest zeer belangrijk. Om te begrijpen dat de Eucharistie ook een feestviering is gingen we terug naar het verhaal van de Emmaüsgangers. Toen de vreemdeling het brood brak en deelde herkenden die twee leerlingen wat Jezus deed. “Doe dit om aan mij te denken”. Bij het feest van het vormsel gebruiken we ook bijbelse gebaren: de handoplegging en de zalving.

Op de foto zie je groep 4 met Pauline, Saartje, Tuur, Thomas, Rune, Vic en catechiste Katrijn.

Vormselgroep 5

Tijdens een fotozoektocht in der kerk kwamen de vormelingen veel te weten over het gebouw en de parochie. De 4 belangrijke taken van een parochie zijn
– het geloof verkondigen
– het geloof vieren
– dienstbaarheid
– gemeenschap vormen

Op de foto zie je Jade, Faye, Felix, Brend, Mulo, Jarne en catechiste Liesbeth