Priesterwijding in decanaat Waregem

De priesterwijding van Gildas Cambia moest in deze coronatijd uitgesteld worden. ,,De eerste keer was mijn wijding gepland voor 7 juni en daarna voor november 2020. Derde keer goede keer en kijk zeer verlangend uit naar dinsdag 29 juni. De bisschop komt naar de decanale kerk hier in Waregem en de plechtigheid start om 18 uur’’, vertelt hij met de fonkel in zijn ogen. “-

Gildas is afkomstig van Benin, een land driemaal zo groot als ons land in het westen van Afrika. ,,Ik groeide er op in Boukombé, een dorp met zo’n 20.000 inwoners. Mijn vader is overleden en was verpleger en mijn moeder sociale assistente. Ik heb twee zussen en drie broers. Ons gezin is zeer christelijk, net als een meerderheid van de mensen in Benin. Ik was misdienaar, lid van het koor en actief in de jeugdbeweging die zowat te vergelijken is met de Chiro.’’

Gildas vertelde in de kerk tegen zijn moeder: ,,Jezus is mijn vriend’’. Hij herinnert zich nog dat hij ooit de wens uitsprak bisschop te willen worden…

De opleiding op zijn lange weg naar het priesterschap (hij is thans 38 jaar) verliep via het klein, middelbaar en groot seminarie. Een ontmoeting van de provinciaal van de paters Augustijnen uit Gent deed hem naar België verhuizen. ,,Ik wilde pater worden en ging naar Gent. Het was dan in 2012, maar na anderhalf jaar ging ik naar het bisdom Brugge. Aan bisschop Jozef De Kesel vroeg ik om in het seminarie mijn opleiding tot priester te mogen starten. Een jaar Nederlands studeren aan de Universiteit van Gent was de aanzet en daarna de hele opleiding in het Nederlands in het Grootseminarie van Brugge. In mijn stagejaar kwam ik voor het eerst in contact met het zuiden van West-Vlaanderen. Ik werkte o.m. in het AZ Groeninge en op de parochies. Mijn wijding tot diaken was op 18 oktober 2019 in de kathedraal van Brugge. Daarna deed ik nog een stage in de pastorale eenheid Sint-Paulus in Waregem.’’

Als diaken leerde hij het parochieleven ten volle kennen. Hij woonde in een huis niet ver van het ziekenhuis, leerde Waregem kennen en verkende de stad met de fiets. ,,Ik kwam ook in contact met priesters, gelovigen en vrijwilligers uit de dekenij en ben hier gelukkig.’’

Als jonge priester voelt hij zich geroepen om positief ingesteld te zijn. ,,Het geloof staat misschien minder in de schijnwerper maar er zijn nog gelovige mensen. Trouwens, samenwerken met mensen is mijn uitgangspunt. Ik heb hier al veel bijgeleerd en zal blijven samenwerken met mensen en de teamleden. Ik voel mij een missionaris en houd van de mensen. Ik bezoek graag zieken en bejaarden. Ik breng hen de communie en krijg veel dankbaarheid terug. De Chiro en de jeugd in het algemeen, daar wil ik veel energie en tijd voor maken. Ik voel mij hier welkom Ik sta graag ten dienste van mensen, ben nu negen jaar in Vlaanderen en heb mij stap voor stap aangepast. Integratie is belangrijk.’’

Onze Vader

De nieuwe priester vindt het ‘Onze Vader’ het mooiste gebed. ,,Ik bid dit elke avond bij het slapengaan en daarna ook een wees gegroet. ’s Morgens zeg ik een dankgebed bij het begin van een nieuwe dag en vraag om Gods zegen. De eucharistische aanbidding is ook heel mooi als een speciale ontmoeting met Jezus.

Het evangelie is de leidraad voor Gildas. ’’Bij de tekst ‘Ik heb jullie vrienden genoemd en geen knechten. Ik heb alles aan jullie toevertrouwd’ denk ik terug aan mijn jonge jaren toen ik tegen mijn moeder zei dat Jezus mijn vriend is. Veel mooie parabels en teksten in het evangelie spreken mij aan, zoals ook over de zondaar en de farizeeër in de tempel waarbij Jezus zei ‘Ik ben gekomen voor de zondaar…’’

 

Vlaamse keuken

In zijn living staat een gitaar. ,,Ik speel graag de gitaar en heb alles aan mezelf geleerd. Ik schreef ook al een eigen lied.’’ Hij nam de gitaar en zong enthousiast. ,,In mijn vrije tijd neem ik graag tijd om te lopen. Het mag zelfs een uurtje zijn.’’

Gildas kookt graag en af en toe is dit Afrikaans. ,,Maar de gewone Vlaamse keuken is ook de mijne geworden. Ik blijf trouwens na mijn wijding in Waregem en ga binnenkort in Nieuwenhove wonen. Pastoor Stefaan verhuist naar Deerlijk.’’

Dinsdag 29 juni wordt het dé grote dag. ,,Door de corona kan er geen familie uit Bernin naar Waregem komen. Ik ben daar eigenlijk triestig over maar niets aan te doen. Binnenkort reis ik zelf eens naar mijn geboortestreek. Daar draag ik een dankviering op. De familie en vrienden kijken er al sterk naar uit.’’

De ploeg van de pastorale eenheid Sint-Franciscus wenst de nieuwe priester alle geluk toe en een grote proficiat.

Mensen die een kaartje willen sturen kunnen dit naar: Gildas Cambia, Roger Vansteenbruggestraat 8  8790  Waregem.                                                                                               De wijdingsviering is dinsdag 29 juni om 18 uur via streaming te volgen. Hieronder de link naar de priesterwijding van Gildas  in de St Amanduskerk te Waregem. Deze link is voor iedereen beschikbaar.  https://youtu.be/v4zBV7PoinY