RERUM NOVARUM

RERUM NOVARUM

Op Hemelvaartdag 13 mei wordt het feest gevierd van Rerum Novarum. Paus Leo XIII schreef in 1891 een encycliek over de situatie van de arbeidsklasse. Hij formuleert, in de vorm van een aantal uitgangspunten, de sociale leer van de Katholieke Kerk. Er werd verwezen naar de slechte werk- en  leefomstandigheden van arbeiders, met de vraag naar een rechtvaardig loon, recht op eigendom en solidariteit met de zwakken. Het is ook een pleidooi voor het oprichten van vakorganisaties.

De Aalsterse priester Adolf Daens steunde op deze encycliek om de slechte werkomstandigheden in de 19e eeuw te bestrijden; wat zou leiden tot de oprichting van de Christene Volkspartij in 1893. In 2014 roept het ACW  ( nu beweging.net ) op om drastische besparingen te compenseren met extra vermogensbelastingen, om te komen tot een rechtvaardige inkomensherverdeling.

Kardinaal Jozef Cardijn (1882-1967) werd geïnspireerd door deze encycliek. Hij werd de stichter en bezieler van de Katholieke Arbeiders Jongeren ( KAJ ), waarmee hij bijzondere aandacht had voor de jeugd. De Katholieke Arbeidersbeweging kreeg daardoor een wereldwijde impuls. De kernspreuk van Cardijn was: ‘zien-oordelen-handelen’

De katholieke vakbeweging beschouwt Rerum Novarum  als haar grondvest. Dit feest wordt gezien als de tegenhanger van de socialistische 1- mei vieringen.