Vormselvoorbereiding Ooigem

Binnenkort krijgen de vormelingen het thema ‘vieren’ op school.  Feest vieren doen we allemaal wel eens, ook de godsdiensten vieren feest. Bij de Christenen horen daar vaak bijbelse gebaren bij, zoals de handoplegging en de zalving bij het vormsel. We hebben vooral aandacht voor twee bijbelverhalen. De Emmaüsgangers herkenden Jezus bij het breken van het brood. Toen beseften ze dat Jezus leeft, dat God gebeurt als mensen samenkomen om over Jezus te praten en het brood te delen. Het Pinksterverhaal vertelt dat de Geest  van God de apostelen in vuur en vlam zette om over Jezus te praten en zijn werk verder te zetten. Bang zijn en zwijgen over Jezus had geen zin meer. Het was de moeite om in Jezus’ voetsporen te treden. Nu, tweeduizend jaar later is dit nog steeds de moeite. Dit willen de vormelingen meegeven