Paaswake

Omwille van Covid 19 was er ook dit jaar geen Paasviering in de parochies van onze pastorale eenheid. Alleen in de decanale kerk in Waregem was er op zaterdag 3 april de Paaswake en op zondag 4 april de Paasviering. Deze werden via streaming uitgezonden en bijzonder veel mensen hebben op die manier deelgenomen via het scherm. In de Paaswake werd het nieuwe vuur gewijd. Daarmee werd de nieuwe paaskaars aangestoken, verwijzend naar Jezus’ verrijzenis. Deze brandende paaskaars werd plechtig naar voor gedragen, terwijl er driemaal gezonden werd: ‘Licht van Christus’, ‘Wij danken God’ Ook het doopwater werd gewijd. Gewijd water kan nu vanuit de parochiekerken meegenomen worden naar huis. Ook de doopbeloften werden hernieuwd. In het evangelie was Maria Magdalena met enkele andere vrouwen op weg naar het graf van Jezus, om een bijzondere ervaring op te doen. In de homilie werden enkele vragen ter overweging meegegeven. Zijn wij bereid om in de voetsporen van die vrouwen mee te stappen om zo Jezus te ontmoeten. Maken ook wij een afspraak met de Verrezene?  Heeft het nieuwgewijde vuur ons voldoende opgewarmd  om zelf ook te getuigen dat Jezus leeft in het diepste van onszelf? Kunnen we in het licht van de brandende paaskaars het spiegel beeld ontdekken van de verrezen Heer, die ons zo intens nabij is?  Ervaren we bij de wijding van het nieuwe doopwater dat ons engagement om als kristen door het leven te gaan,  een nieuwe boost heeft gekregen?  Het licht van Gods liefde en vrede, het licht van leven in de palm van Gods hand, het licht van de verrijzenis en het leven is ons met Pasen tegemoet gekomen. Hoe blij mogen we dan niet wezen om kristen te zijn en om daaraan deelachtig te worden. Moge deze ervaring heel ons leven tekenen, zodat we elke dag opnieuw als Paasmensen door het leven gaan.