Paastijd

Paastijd… nieuwe levenskracht

Toen op Paasmorgen de vrouwen vertelden dat het graf leeg was, waren er velen die het niet konden geloven.

De blinde geloofde het wel, want Hij had hem toch weer leren zien.

De lamme geloofde het, want Hij had hem toch weer leren lopen.

De dove geloofde het ook, want Hij had hem toch weer leren luisteren.

De melaatse geloofde het zeker, want Hij had hem toch weer leren leven.

Voor hen was die Paasmorgen de bevestiging van hun nieuwe leven.

Mogen ook wij geloven dat Pasen ook aan ons nieuwe levenskracht geeft.

(A. Vandeputte)