Nieuws van de missiegroep

 

Op 12 januari kregen we per email de beste wensen voor 2021 van pater Aurel Brys. 2020 was anders dan anders, ook in India. Hij hoopt dat we allen en de hele wereld daar de nodige lessen uit leren. In India zullen de vaccinaties wat later dan hier, schijft hij. Het vaccin is in India gemaakt. Er daar veel discussie, want het vaccin is daar blijkbaar onvoldoende getest. Het zijn moeilijke tijden in India. de regeringstop steunt volop de rijke industriëlen ten nadele van de armen. De arme bevolking is nogmaals in een arme crisis beland. Pater Aurel is in november 80 geworden en hij beleeft nog veel plezier aan zijn werk: het vormen van lekenleiders en het contact verzorgen met België en Europa. Hij is blij nog af en toe iets te horen van zijn thuisparochie en vraagt dan ook zijn beste wensen voor 2021 over te maken aan de parochie.
Lees een interessant artikel over pater Aurel
Missionariswerk in India: jezuïet Aurel Brys getuigt | Kerknet
Op de foto zie je onze missionaris met een groep lekenhelpers.