Heropstart vieringen???

Dierbare mensen,

Op tv kregen we te horen dat de Raad van State het verbod op erediensten verwerpt. Ten laatste zondag 13 december moet de maatregel worden aangepast, zodat vieringen op een beperkte manier mogelijk moeten zijn. Er is beslist om een eredienst met 15 personen toe te staan.

Voor onze pastorale eenheid (en alle pastorale eenheden van ons decanaat), hebben wij echter besloten om voorlopig niet te heropstarten. Voor 15 personen een viering doen zou dan wel mogen vanaf zondag, maar wie mag daar dan bij zijn? Slechts enkele uitverkorenen? Heel moeilijk om dit te organiseren of uitgelegd te krijgen. Als we niet met een groter aantal (terug 40 of misschien 100?) mogen vieren, dan lijkt het ons niet zinvol.

We gaan wel zeker verder doen met de livestream vieringen vanuit de Decanale Kerk in Waregem. Elke zondag om 10u wordt er door een andere pastorale eenheid een viering verzorgd en gefilmd. Zo zijn we toch wat met elkaar verbonden.

Ook blijven we elke dag de kerken open stellen voor individueel gebed. Er mogen 15 personen binnen – dus meer dan de 4 die tot nu toe geldig was. Jullie zijn welkom om even stil te vallen, een kaars te branden, de kerststal te komen bewonderen…

  • Wat uitvaarten betreft, mogen deze in intieme kring plaatsvinden in de kerk, met een max. van 15 personen.
  • Huwelijken kunnen in aanwezigheid van de echtgenoten en getuigen, met een max. van 15 personen.
  • De kerken mogen open blijven voor individueel gebed, met een max. van 15 personen.

We hopen van harte dat we snel weer volwaardig mogen vieren. We blijven volhouden dat het goed komt!