inzameling voedselpakketten Welzijnszorg

Hartelijk dank.

Tijdens de advent werd volop aandacht besteed aan mensen in nood, hier dicht bij ons. Heel wat eetwaren werden binnengebracht in de kerk van Sint-Amand en Sint-Jozef. Ook de beide scholen deden volop mee. We danken allen voor hun inzet om zo heel wat mensen in nood een kerstgeschenk te kunnen aanbieden. Het OCMW zal de ingezamelde goederen billijk verdelen aan de behoeftigen. Op de foto zien we enkele medewerkers van beide parochies, met een deel van de ingezamelde goederen.

Ook bij de Springeling school mochten we rekenen op de bijdrage van de kinderen bij de voedselinzameling. Een drietal keer werden de voedingsmiddelen opgehaald in de school om samen met alle verzamelde producten uit Groot-Wielsbeke te bezorgen in het sociaal huis. Daar werd er dit jaar gewerkt met een wat andere aanpak wegens Corona. De vele geschonken voedingsmiddelen worden nu uitgestald. De vele gezinnen ( toch een 35 tal) die er momenteel komen nemen mee wat ze nodig hebben. Het aanbod is ruim om van de feestdagen en erna iets speciaals van te maken. Van harte bedankt aan allen die meewerkten met een warm hart aan deze actie. Op 17 december vond de laatste bedeling van dit jaar plaats.

 

Hartelijk dank aan alle particulieren en kinderen en leerkrachten van de meewerkende scholen die gedacht hebben aan de minstbedeelden in onze plaatselijke samenleving. Via het Sociaal Huis ontvangen ze nu een kerstpakket met de ingezamelde goederen. Voor hen wordt dit een deugddoende ervaring.

De Ginste

Op dinsdag 8 december 2020 organiseerden we met onze school een sponsorloop —“Loop een feestmaal bij elkaar”, in het kader van de Warmste Week. Aangezien het dit jaar niet de bedoeling is om geld in te zamelen, maar wel om iets te doen voor iemand anders, steunen wij de actie van de Pastorale Eenheid, samen met diaken Robert, voor Welzijnszorg.

De hele dag door werd door verschillende klassen, juffen, personeel en directeurs gelopen of gewandeld langs het verlichte parcours, aangemoedigd door leuke muziek! We steunen de actie met de volledige school, dus alle leerlingen en iedereen die op school werkt, wandelde en liep mee!
Het team en de leerlingen lieten zich per gewandelde of gelopen ronde sponsoren door iets van etenswaren en zo liepen ze door hun inspanningen een feestmaal bij elkaar. Zakjes chips, aperitiefkoekjes, blikken groenten of fruit, doosjes saus, rijst, pasta, koekjes, cake…We willen op die manier kinderen uit gezinnen uit de buurt die het momenteel moeilijk hebben een lekker feestmaal schenken. We liepen samen maar liefst 1141 rondjes, of 371km!

Vrijdag brachten de leerlingen alle spullen mee. We hebben ook 9 kaarsjes aangestoken…

Het eerste vlammetje was voor iedereen die het momenteel moeilijk heeft.
Het tweede vlammetje was voor de juffen, die de sponsorloop direct zagen zitten en hun vrije uurtje opgaven om samen met de leerlingen te wandelen of te lopen.
Het derde vlammetje was voor onze turnjuffen die enthousiast meedachten hoe we alles konden organiseren.
Het vierde vlammetje was voor iedereen die hier werkt en die ook meegewandeld of meegelopen heeft.
Het vijfde vlammetje was voor iedereen die dinsdag meegeholpen heeft om alles vlot te laten verlopen.
Het zesde vlammetje was voor al onze flinke kleuters die zo goed gelopen en gestapt hebben.
Het zevende vlammetje was voor al die stoere binken en meiden van het lager die zo hard hun best gedaan hebben.
Het achtste vlammetje was voor alle mama’s en papa’s die zo lief waren om hun kinderen te sponsoren.
Het negende vlammetje was voor diaken Robert en alle mensen die meehelpen om de voedingswaren bij de juiste mensen te krijgen.
We kijken terug op een geslaagde sponsorloop onder een stralende zon!

Sint-Baafs-Vijve

Enkele dagen geleden werd deze foto genomen, het resultaat van de inzet was duidelijk reeds te merken. Het “traditionele karretje” hiervoor aan de ingang van de Vliegeraarschool was reeds duidelijk te klein. Dikke proficiat!

Ook de verkoop van de kerstkransen verloopt vlot. Met de opbrengst worden verse producten bijgekocht. Ondanks de moeilijke periode die we doormaken belooft het toch nog een “speciale Kerst” te worden voor onze medemensen die het moeilijk hebben.