Voedselpakketten

Eindejaarscampagne Welzijnszorg

Welzijnszorg is een katholieke vzw, gesticht in 1969, die het publiek rond de kerstperiode bewust maakt rond bepaalde aspecten van armoede en uitsluiting, in Vlaanderen en Brussel. Deze eindejaarscampagne maakt duidelijk dat armoede blijft bestaan en wat ze precies inhoudt. Advent en Welzijnszorg zijn in heel wat parochies en plaatselijke gemeenschappen sterk met elkaar verbonden. De campagne ‘Samen Tegen Armoede’  verdiept de spiritualiteit van de advent, waarbij mensen uitgenodigd worden tot concrete inzet. Solidariteit en engagement zijn tekenen van Gods aanwezigheid in onze wereld.

Heel concreet kunnen wij vanaf heden niet bederfbare voeding bijeenbrengen in onze parochiekerk. Daar wordt een ‘Welzijnszorghoekje’ klaargemaakt. De kerk is steeds open,  ook al zijn er geen liturgische vieringen. Dit kunnen we doen tot  het weekend voor Kerstmis.  De week voor Kerstmis zal het Sociaal Huis van onze gemeente, voedselpakketten samenstellen met de ingezamelde voeding. Deze pakketten worden dan als een kerstgave afgegeven aan gezinnen en alleenstaanden die het bijzonder moeilijk hebben. Hartelijk dank om daar aandacht aan te besteden en zo mensen gelukkig te maken.