Nieuws vanuit de dekenij: Eucharistie op zondag online

Beste lezers van onze pastorale eenheid,

Voor de komende zes weken zullen we in verbondenheid opnieuw de viering online organiseren.
– Het is wel een beetje anders dan de vorige keer. De viering zal iedere zondag live uitgezonden worden om 10.00 u. vanuit de decanale kerk te Waregem. Ze is dus niet opgenomen.
– U kunt wel nadien ze blijven bekijken.

We werken ook samen met alle pastorale eenheden van ons decanaat.
Zo is er ook iedere week een afwisseling van voorganger, predikant en lector uit de verschillende pastorale eenheden.

(nog een tip: het kan gebeuren dat men vraagt in te loggen, geen paniek u klikt gewoon op neen, bedankt)

Wij hopen en zijn blij jullie hier van harte opnieuw een plezier mee te doen.

Zo blijven we in deze, opnieuw, moeilijke tijd verbonden met elkaar.

i.o. kanunnik Henk Laridon, pastoor-deken decanaat Waregem