Op zoek naar jou

Ik.
Mis.
Je.

Mijn ogen zoeken naar jou
maar zien je niet.

Mijn oren willen luisteren naar jou
maar horen je niet.

Mijn handen tasten naar jou
maar voelen je niet.

Mijn hart zoekt naar jou
en ik vind je
daar waar je altijd geweest bent
en nooit zal weggaan,

in de heimwee  van mijn wezen
in de stilte van mijn zwijgen
in de warmte van de liefde

tussen jou en mij
en mij en jou,

in de geborgenheid van de Liefde
die was en is en blijft

altijd

en nog veel langer …

(Mieke Kerckhof)