Herdenking zusters Benedictinessen

De herdenking op 1 november gaat wegens Corona niet door. Een filmpje over de inhuldiging van de gedenklplaat en de inzegening van de grafzerk zal op 1 novemer te zien zijn op Facebook van de gemeente en de Juliaan Claerhout-kring.

Op 28 oktober zag ik voor het eerst die vernieuwde grafsteen. Op het vroegere kerkhof rond de kerk werden 16 zusters Benidictinessen begraven. De eerste in 1912, soeur Saint-Philippe afkomstig uit St-Omer. De laatste werden er begraven in 1942. Ze waren afkomstig uit Frankrijk: Bladecques en Besançanson. Beiden waren overste: Mère Marie Pia en Mère Marie du sacré Coeur. Van die 16 nonnetjes uit het Frans klooster waren er maar 2 afkomstig uit België (Ukkel en Tiegem). Het Frans klooster was in 1904 Frankrijk ontvlucht wegens anti-kerkelijke maatregelen van de Franse regering.
Wat mij opviel was dat er ook een zuster bij was uit Londen en Dublin. Als ik mij niet vergis was de verantwoordelijke van de kapel en  van de sacristie in hun klooster te Rumbeke een Ierse kloosterzuster. De Benedictinessen van het Heilig Sacrament hadden immers ook kloosters in Engeland en Dublin.
Nu is de grafsteen in ere hersteld, met een prachtige foto van een kloosterzuster. Velen zullen zich nog het typische habijt van de zusters van het Frans klooster herinneren.