Allerheiligen

Allerheiligen

God, wij danken U,

voor onze ouders, onze grootouders,
voor allen die er in ons leven waren,
en ons een teken gaven,
of ons een weg gewezen hebben,

voor alle heiligen van vandaag,
waarvan Gij alleen de namen kent.

Wij danken u
voor wat Gij hun gegeven hebt
en voor wat Gij door hen geeft aan ons.

 

Sint- Brixius

Overleden sinds 1 november 2019

Denise Merchie                 86 jaar
Alphonse Debrabandere   86 jaar
Gitte Geldhof                     10 jaar
Adhemar Ghesquière        79 jaar
Lucien Vandesompele       89 jaar
Godelieve Oosthuyse        90 jaar
Herman Cuyle                   94 jaar
Denise Duyck                    90 jaar
Rosa Vancoillie                 84 jaar
Godelieve Devolder          93 jaar

Sint-Amand

Eddy Vermeulen 73 jaar
Jean Claerhout 86 jaar
Jeanne Neirynck 86 jaar
Christiane Claerhout 70 jaar
André Jonckheere 81 jaar
Gerard Gaeremyn 90 jaar
Medard Seynaeve 90 jaar
Maria Vanden Broeke 80 jaar
Suzanne Van Neder 87 jaar
Monique Vanmeenen 85 jaar
Hugo Vandenberghe 78 jaar
Andréa Christiaens 88 jaar
Roger Ostijn 97 jaar
Marie-Thérèse Vergotte 90 jaar
Leona Devos 86 jaar
Elza Beeusaert 93 jaar
Daniel Duyck 83 jaar
Yvette Seynaeve 74 jaar
Maria Tack 90 jaar

Laat ons dan bidden: Heer onze God, de naam van deze mensen staat gegrift in de palm van uw hand. Wij vertrouwen U deze dierbare overledenen toe. Help ons geloven dat wij over de dood heen in liefde met elkaar verbonden blijven, dank zij Jezus, uw Zoon, onze Heer, die Gij uit de dood hebt opgewekt, omdat Gij trouw blijft aan de liefde, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid.

Sint-Jozef

Libbrecht Jacqueline 78 jaar
Valcke Sosyma  89 jaar
Lefevere Madeleine 93 jaar
Kenis Paula 90 jaar
ack Frank 60 jaar
Boussauw Wilfried 85 jaar
De Ceuninck Agnes 87 jaar
Demaegdt Paula 91 jaar
Cottyn Judith 83 jaar

Laat ons bidden: Heer, niet voor de dood hebt Gij ons gemaakt, maar om te leven naar U toe. Geef uw heerlijkheid en uw trouw aan deze mensen die van ons zijn heengegaan.
Maak dat zij in alles waarin zij groot waren tot ons mogen blijven spreken en dat zij mogen voortleven in ons hart en in onze levensdurf. Laat ons in onze genegenheid voor elkaar
uw belofte herkennen dat Gij ook ons trouw zult zijn tot in de dood. Amen.

Sint-Laurentius

27 november Josephine Van Canneyt     87 jaar
16 januari      Maurice Ryckoort                87 jaar
18 januari      Luc Galle                             71 jaar
08 februari     Rosette Maes                      84 jaar
05 maart        Glenn Clevers                     50 jaar
12 maart        Joanna Vaneenooghe         90 jaar
20 maart        Pierre Claerhout                  87 jaar
11 april           Bea Verschelde                   78 jaar
26 mei            Joris Tack                            95 jaar
17 juni            Robert Decavel                   95 jaar
27 juli             Marie-Thérèse Gysels        90 jaar
07 augustus  Trees Follens                       72 jaar

Laat alle liefde voortbestaan God, als wij even stil worden deze dagen, dan spreekt ons hart van wat wij met elkaar beleefden. Van wat wij nog hadden willen doen. Van de gemiste kansen, en de vele mooie dagen. Laat alle liefde die er gegroeid is tussen hen en ons, voortbestaan in Uw eeuwig Licht.

Sint-Bavo

23 december Augusta Vanhoutte              88 jaar
08 februari     Georgette Vanderstraeten  88 jaar
08 februari     Willy Vermoere                    72 jaar
24 februari     Hubert Snoeck                     83 jaar
14 maart        Greta Lippens                      72 jaar
25 maart        Luc Vroman                         74 jaar
07 april          Denise Desmet                    83 jaar
16 mei            Noël Vanhee                        89 jaar

 

Goede God, er zijn vele vragen in ons hart. Vandaag spreken wij vooral onze droefheid over hen uit, maar ook ons vertrouwen in U. Geef dat wij de kracht ondervinden die uitgaat van Jezus Christus, uw Zoon. Die gestorven en verrezen is, die met U leeft vandaag en alle dagen. Amen.