Een nieuwe grondtoon: GOD GEBEURT

Een ietwat een rare titel voor een jaarthema. We noemen het de grondtoon die we dit werkjaar in de verf willen zetten. Maar de tekening maakt al veel duidelijk. We kennen allemaal het verhaal van de barmhartige Samaritaan. Deze warmhartige persoon toont inderdaad dat GOD GEBEURT. We kennen veel verhalen waarin we zien dat God aanwezig is bij mensen. We zien dat het Goddelijke gebeurt.
De Emmaüsgangers die moedeloos op tocht gaan na de dood van hun goede vriend en grote voorbeeld ontmoeten God in een onbekende die mee op stap gaat.
Een nieuwe kans krijgen is een goddelijk geschenk, denken we maar aan het verhaal van de verloren zoon. Zorg dragen voor de schepping. Het is een eeuwenoude opdracht die we krijgen van God, die staat al te lezen in het begin van de bijbel. Hoe de eerste Christenen de problemen aanpakten van hun tijd vinden we teug in de Handelingen van apostelen. Jezus heeft ook duidelijk gemaakt in het Onze Vader: iedereen is welkom bij God. Hij is een goede vader, bij Hem mogen we thuis zijn. God gebeurt ook waar mensen naar mensen omzien. Jezus zag Zacheüs zitten in de boom, het werd een ontmoeting die zijn leven veranderde. Hoe vaak lezen we niet in de bijbel dat Jezus eenvoudige troostende woorden en gebaren gebruikt voor mensen met pijn en verdriet.

Richt uw ogen op Jezus, volg Hem en dan kunnen we zeggen: God gebeurt, wees maar zeker!