Oktober – rozenkransmaand

De rozenkrans bidden is met Maria bidden, is met Maria geloven, hopen en liefhebben in de blije, de droevige, de glorierijke momenten van ons leven. Het is een levensnabij gebed, dicht bij de werkelijkheden die wij dagelijks ervaren, maar omdat Maria meebidt, wordt het ook een gebed heel dicht bij haar Zoon en bij de Vader. Terwijl wij bidden, brengen we in herinnering het heil dat God ons door zijn Zoon heeft geschonken en dat door Maria’s geloof tot ons is gekomen. Wanneer wij ons leven verbinden met de blije, droevige en glorierijke momenten in het leven van Jezus, wordt ons lied en ons leed verheven, het wordt gezegend. het is niet zomaar een litanie van miserie of geluk die we laten klinken, neen, door ons leven in al zijn kleinheid, zwakheid, beperktheid, kwetsbaarheid, schoonheid te verbinden aan dat van Jezus, wordt ons leven geheiligd.