Vormsels in de pastorale eenheid

Vormsels in Coronatijden

Sint-Brixius

Een vormsel in coronatijden. Sinds maart geen bijeenkomsten meer met de vormelingen, geen gewone voorbereiding van de viering. We verhuisden naar het OC Leieland. We wilden immers alle broers en zussen uitnodigen en ook mocht de vormselpeter of meter aanwezig zijn. Dit kon en mocht niet in onze kerk. De laatste week moesten we zelfs, wegens de coronamaatregelen, het vormsel opsplitsen in 2 groepen. Toch hebben we er iets moois van gemaakt. De zaal werd versierd met de schaduwportretten van de 30 vormelingen. Ook het altaar stond mooi klaar voor de viering. Toen eind vorig schooljaar bekend werd dat de vormelingen niet mochten zingen tijdens de viering, hebben de leerkrachten de reeds aangeleerde liedjes gefilmd. Dit werd dan ook tijdens de vormselviering geprojecteerd.

Een dikke proficiat voor de vormelingen, de leerkrachten, de catechisten, de werkgroep en al wie die deze viering in het OC mogelijk maakte. Het was toch de moeite waard.

De 2 groepen vormelingen zijn klaar om de wereld om de wereld in te springen.

Sint-Amand

Op zondag 20 september werd het Heilig Vormsel toegediend aan 48 jongens en meisjes door priester Marnix Vandenbulcke. Omwille van de coronamaatregelen werden er twee vieringen gehouden, die bijzonder stemmig waren en door het beperkte aantal aanwezigen goed onthaald werden. De ouders van de vormeling kwamen mee naar voor en legden hun hand op de schouder van hun dochter of zoon. Daarmee maken ze duidelijk dat ze hun kind alle steun geven voor de komende jaren. Moge de Heilige Geest hen nu ook verder begeleiden.

Sint-Jozef

Na de beslissing van de veiligheidsraad mocht het Vormsel met bijna 4 maanden vertraging dan toch doorgaan en dit op zaterdag 19 september. Al was het niet hetzelfde als voor de coronacrisis.

Alle gezinnen werden hun plaats in de kerk toegewezen en ook de vormelingen namen plaats in de gezinsbubbel. Voor deze jongens en meisjes werd het dan toch nog een onvergetelijke dag, waar ze zo lang hadden naar uitgekeken. We willen dan ook iedereen bedanken die er voor zorgde om er een toch nog een speciaal moment van te maken voor deze jonge mensen.

Sint-Laurentius

Wekenlang, neen, maandenlang hadden ze er naar uitgekeken. De vormelingen hun geduld werd aardig op de proef gesteld. Maar uitstel werd geen afstel, de vormelingen konden op zaterdag 19 september dan toch aantreden in de kerk. Een andere sfeer, zo samen met papa en mama, broers en zussen en de vormmeter of vormpeter, maar het werd een mooie viering. Er was een livestream voorzien voor de mensen die er niet bij konden zijn.

De viering was daarom niet minder intens. De vormelingen hadden er naartoe geleefd en beleefden het moment des te beter. Er was aandacht voor hen, er was aandacht voor het moment van het vormsel zelf. Vormheer Marnix Vandenbulcke sprak hen aan in zijn preek en riep op om goede christenen te zijn. Ge├»nspireerd en bezield zich inzetten voor elkaar, enthousiast om al hun talenten in te zetten om een goede mens te zijn en er een mooie wereld van te maken, naar het voorbeeld van Christus en gesterkt door de Heilige Geest. De vormheer vergeleek de Geest met de wind, die je niet kan zien. Maar je kan wel de gevolgen van de wind zien, voelen… Zo is het ook met de Geest, die is een helper op jouw levenspad. Die kan je ook niet zien maar hij sterkt je wel met zijn gaven, zodat je gesterkt door het leven gaat. En ook mooie dingen kan doen en beleven… Nog eens proficiat aan de vormelingen!

Sint-Bavo

Om wat meer familie erbij te betrekken, werd er ook voor het H. Vormsel uitgeweken naar de Ginstekerk. Het werd een mooie geheel, helemaal anders, maar het resultaat mocht er zijn. De medewerking van zowel de catechisten, leerkrachten als de vormelingen gebeurde op en top. Fijn dat we hiervoor de Ginstekerk mochten aandoen. Een open kerk met tal van mogelijkheden. Op het einde werden de catechisten en de juffen in de bloemetjes gezet door directeur Veerle namens de school en de St.-Bavoparochie gemeenschap.