Schoolvieringen

In onze basisscholen is er in september steeds een startviering.

Sint-Laurentius

Kleuren, allemaal kleuren, ze maken de wereld mooi!
Ze brengen vreugde en blijheid!
Ook wij willen kleur geven aan de wereld, ons inzetten om de wereld van de Goede God mee in te kleuren, met de talenten die we allemaal hebben en met onze goede wil om positief met mekaar om te gaan gedurende gans het nieuwe schooljaar.

Van deze gelegenheid willen wij ook gebruik maken om te duimen voor aangestelde directeur Carmine Fierens, en langs deze wijze wensen we haar een dikke proficiat toe!

Sint-Bavo

Het is altijd mooi en zinvol om bij het begin van een nieuw schooljaar, God daarbij te betrekken. We doen dat aan de hand van een gebedsviering waarbij we aan de Goede God om zijn zegen vragen, wij bidden ook om Zijn bescherming, en om goed te zorgen voor alle kinderen, leerkrachten, papa’s en mama’s, zodat we er samen iets moois van kunnen maken, zonder al te veel erge dingen die op ons afkomen. Héél even vragen wij ook om goed te zorgen voor hen onder ons die ziek zijn of het moeilijk hebben:” Goede God geef hen kracht en sterkte en maak dat ze vlug weer in ons midden mogen zijn!”

Sint-Jozef

Wat is het toch fijn om samen te zijn in de kerk met mekaar, met de juffen, met Jezus…ook kinderen voelen dat aan als iets moois, iets wonderbaars, Jezus die zoveel van ons houd dat Hij, wanneer we eens ver weg zijn van Hem, door onze manier van doen, ons komt zoeken tot Hij ons terugvindt. Een mooi voorbeeld hiervan hoe God is, horen we in het verhaal van Jezus, die verteld over een vrouw op zoek naar een  munt die ze verloren is, en ze zoekt en zoekt…tot zij die vind, en vol vreugde jubelt ze het.  Dicht bij Jezus blijven, dat is de boodschap!

Sint-Brixius

 

Een pluim voor iedereen. Dit is het thema voor het nieuwe schooljaar en het werd duidelijk in de startviering op 14 september.

Welkom aan alle bekende gezichten,
welkom aan ieder nieuw gezicht,
welkom in Jezus’ naam.
We zijn blij dat we elkaar weer zien.
We gaan weer veel leren…
Niet alleen om ons hoofdje vol te proppen, maar ook om ons hart open te stellen voor elkaar.
Wij willen dit jaar weer een blije school zijn.
Een school waarin wij gaan werken, spelen en leren maar ook aandacht hebben voor elkaar, en elkaar af en toe een pluim geven.

We wensen alle kinderen en het personeel een pluim van een schooljaar vol leren en ontdekken, een pluim van een schooljaar waarin ieder zijn talenten kan ontwikkelen, waarin elkaar complimentjes geven niet ontbreekt.