Kandidaat diaken Stijn Vandenheede aangesteld tot lector en acoliet.

 

Op vrijdag avond 28 augustus vond in het groot seminarie van Brugge de aanstelling plaats van kandidaat diaken Stijn Vandenheede als lector en acoliet.

Dit is een zegening door bisschop Lode Aerts die een kandidaat diaken in staat stelt voor het dienstwerk van de Heer.

Kelk en Brood staan centraal voor het dienstwerk aan de tafeldienst van de Heer.

De Bijbel staat centraal voor de verkondiging van Gods woord.

Deze zegening is het laatste symbool in een opleiding tot diaken, daarna volgt de wijding tot diaken.

Door de gekende corona maatregelen werd dit feestelijk gebeuren in intieme kring gevierd wat uiteraard niet de zelfde verbondenheid heeft.

Vele mensen waren in gebed verbonden met Stijn, en door de werkzaamheid van de Heilige Geest was dit een gedragen viering.

Wij zien hoopvol uit naar betere tijden waar iedereen kan meevieren, de diaken wijding is verplaatst naar lente-zomer 2021.

Mogen wij aan jullie allen gebed vragen voor Stijn, zijn echtgenote Ania en de kinderen. Dat zij mogen gedragen worden door onze gemeenschap naar dit mooi moment toe.

Aan allen dank je wel!!