Bezoek Ginstegrot in tijden van corona

 

Wie dacht dat de coronacrisis erin zou slagen om het bedevaartsoord de Ginstegrot plat te leggen, heeft het bij het verkeerde eind.
De bezoeken aan de Ginstegrot zijn gedurende de volledige maand mei, in volle coronacrisis, er zeker niet minder op geweest.
“De grot ligt op een fietsknooppunt en er werd veel gefietst dit voorjaar”. Veel mensen maken hier dan ook een tussenstop aan de grot om een kaarsje te doen branden.

Sinds een vijftal jaar staat de grot op de lijst van materieel erfgoed en is het bijgevolg een beschermde site. De vzw Ginstegrot ontfermt zich intussen over de instandhouding van de site en doet dat met de inkomsten van de kaarsenverkoop aan de grot. In het voorjaar werden nog snoeiwerken verricht en werden alle zeven kapelletjes van de omgang vernieuwd dank zij de helpende handen van weldoeners. Langs deze weg willen wij iedereen daarvoor hartelijk bedanken.
Op zaterdag 15 augustus 2020 om 15 uur (O.L.V.-Hemelvaart) nodigen we iedereen uit voor de Rozenkrans en Marialiederen.
Namens het bestuur van vzw Ginstegrot