LAAT DE BRON MAAR BRUISEN!

2020 heeft zich aangekondigd als een jaar van wezenlijke veranderingen in het Pastoraal Centrum De Bron Harelbeke. De religiowinkel is in januari overgenomen in eigen beheer. Er was geen ruimte om een nieuwe kracht aan te werven en dus werd het takenpakket van de pastorale medewerkers veranderd: Myriam is verantwoordelijk voor de cafetaria, de winkel en de gebouwen, Mieke voor de bibliotheek en het vormingshuis.

Maar dat de veranderingen zo ingrijpend zouden zijn, had niemand kunnen denken. Een tot dan onbekend virus veroverde vanuit China in ijltempo nagenoeg de hele wereld. Ook De Bron werd getroffen. De religiowinkel was net met nieuw elan heropgestart: de vrijwilligers konden na toch wel moeilijke maanden opnieuw aan de slag in hun winkel. Een coördinerend vrijwilliger werd gezocht en gevonden om de groep te sturen en de winkel een facelift te geven. De boekenvoorraad werd grondig onder handen genomen en up to date gebracht. Alles werd in gereedheid gebracht voor Pasen en dan kwam de lockdown. Alles ging dicht: de winkel, de cafetaria, de bibliotheek en het vormingshuis.

Toch bleef de bron verder stromen. Goedschiks kwaadschiks hebben we van thuis geprobeerd wat kon draaiende te houden. Bestelde boeken en geschenken werden per post verstuurd. Er werden contacten gelegd met leveranciers om na de lockdown met nieuwigheden te kunnen starten. Een online afhaalbibliotheek werd op poten gezet. Niemand mocht fysiek het centrum binnen. Tot 11 mei. Dan kon de winkel onder voorwaarden weer open. Veiligheidsmaatregelen werden genomen. De mensen vonden en vinden weer de weg. Ook naar de bib, die op 18 mei de deuren weer kon openen.

De anders zo druk bezochte cafetaria lag er het langst verweesd bij. Op 8 juni kwam ook daar een einde aan. De vormingsactiviteiten die dit voorjaar gepland stonden, zijn op één na afgelast. Het is niet anders.

In het centrum staan de deuren ondertussen weer wagenwijd open. Letterlijk en figuurlijk:  niemand hoeft een klink aan te raken. Iedereen is weer welkom. Sommige mensen komen wat schoorvoetend binnen maar allemaal zijn ze blij weer anderen te ontmoeten, zij het op veilige afstand. De wilskracht van de vrijwilligers, die De Bron dragen en uitdragen, is niet gebroken. Met inachtname van de nodige veiligheidsmaatregelen staan we elke dag klaar om de klant opnieuw te verwelkomen in ons centrum, een bron van vorming, ontmoeting en gesprek. Niet alle mensen