Meimaand Mariamaand

Bedankt, Maria, dat je “ja” hebt gezegd

Bedankt, Maria, dat je “ja” hebt gezegd
terwijl je voelde dat er veel van je werd gevraagd.
Bedankt, Maria, dat je “ja” hebt gezegd
en je zo tot dienstmeisje hebt willen maken van God.
Bedankt, Maria, dat je “ja” hebt gezegd
en zo hebt gekozen voor de bedoelingen van God.
Wij vragen je: Help ons ook “ja” te zeggen,
want jouw verhaal is ook ons verhaal,
omdat ook wij, in het kleine leven van elke dag,
de wereld mogen en moeten verlossen
in naam van Uw zoon Jezus

 

Maria, fris als de lente en mooi als de dageraad:
wij groeten U en vereren U.
Gij weet wel, het leven kan soms zo moeilijk zijn.
Gij kent onze uren van verveling; gij kent onze nood.
Blijf bij ons als we worden verlamd door angst en traagheid;
wees ons nabij als wij worden verblind door schijn en uiterlijkheden.
Leer ons vreugde vinden in dienstbaarheid, en rust in weerbaarheid.
Laat uw dapperheid ons sterken, uw vroomheid ons richten,
uw trouw ons bemoedigen, opdat wij in het uur van de beproeving
ons mogen optrekken aan uw voorbeeld, aan uw leven,
door de kracht van Gods Geest. Amen.

 

Maria, wees onze Moeder en maak ons tot uw kinderen.
Maak dat wij onze roeping aanvaarden, zoals gij bij de boodschap van de engel.
Dat wij graag een dienst bewijzen, zoals gij bij uw bezoek aan Elisabeth.
Dat wij de soberheid dragen, zoals gij bij de geboorte van uw Kind.
Dat wij de beproevingen kunnen dragen, zoals gij op de vlucht naar Egypte.
Dat wij oog hebben voor de nood van een ander, zoals gij op de bruiloft te Kana.
Dat wij bestand zijn tegen het lijden, zoals gij aan de voet aan het kruis.
Dat wij in gemeenschap met elkaar bidden, zoals gij het met de apostelen deed.
Maria, leer ons leven zoals gij.

Heilige Maria, Moeder van God,
laat mijn hart blijven als het hart van een kind, zuiver en doorzichtig als een heldere bron.
Vraag voor mij een hart vol eenvoud, dat niet opzettelijk bezig blijft met het koesteren van eigen leed.
Een hart, dat zich blij weet te geven, dat menselijke zwakheid verstaat en teder weet mee te lijden.
Een trouw en edelmoedig hart, dat geen weldaad vergeet en geen aangedaan leed nadraagt.
Maak mijn hart mild en nederig, liefde gevend, zonder aanspraak te maken op wederliefde;
blij als het in een ander hart plaats mag maken voor uw goddelijke Zoon.
Een hart, groot en onoverwinnelijk, dat geen ondank sluit en geen onverschilligheid moedeloos maakt.
Een hart gekweld van verlangen naar de verheerlijking van uw Zoon, gewond door zijn liefde en voor wiens wonden slechts de hemel genezing kan brengen.

(L.de Grandmaison SJ)

God onze Vader,
op het beslissend moment van de tijden stond een jonge vrouw, in de eenvoud van haar hart, open voor uw plan over mens en wereld.
Zij werd de eerste gelovige in het hart van uw heilsplan.
Wij kunnen slechts christen zijn in haar spoor.
Maak ons ontvankelijk zoals Maria van Nazareth.
Maak ons hart bereidwillig om te doen wat er te doen is.
Maak ons dienstbaar, bereid voor elk goed werk.
Ons geschiede naar Uw woord.
Moge ons gebed tot Maria – in deze meimaand – ons steunen en bemoedigen in deze coronatijd.