Gebed van de week

Woorden om te overwegen

Als je moe bent, als je overhoop ligt met je omgeving,
als je geen raad meer weet en je diep ongelukkig voelt,
kijk dan eens om je heen en zie de schoonheid van de schepping en hoor de vogeltjes fluiten.
Als je hart vol verdriet is en bitterheid, als schijnbaar alle hoop op nieuwe vreugde verdwenen is,
kijk dan eens om je heen en zie de ander die er is voor jou…
een zachte aanraking, een warme lach.
Kijk eens om je heen en geniet van de opkomende zon of van die tedere hand van die ander.
Voel het licht dat de donkerte verdrijft en de warmte die kou doet smelten.
Je zult zien dat je hart langzaam open gaat en je ogen een beetje beginnen te stralen, en dat je kunt genieten van die ander die jou met zoveel liefde omringt !  (C.S.))

————————————–

“ Hallo, ik ben er even niet. Spreek uw boodschap in na de bieb.”

Hoeveel keer per dag, per week horen we deze boodschap niet ?
Het zal je maar overkomen, juist nu je ‘echt’ iemand nodig hebt, kan je hem of haar niet bereiken, is hij of zij er niet.
Soms stemt het ons moedeloos. Toch zien we, horen we vaak het tegenovergestelde.

Lange telefoongesprekken brengen soms raad, geven een gevoel van aanwezigheid en de schwung om weer even verder te kunnen.
Denk aan het verhaal van het Brandend Braambos. Daar lezen we hoe God zijn Naam kenbaar maakt aan Mozes:
“ Ik ben die is.”  Ik ben er voor jou. Ik maak tijd voor jou. Ik sta bij je. Ik sta je bij. Moge dit ons antwoord zijn aan mensen die het moeilijk hebben.

 

———————–

Handen heb je om te geven van je eigen overvloed,
en een hart om te vergeven wat een ander jou misdoet.
Ogen heb je om te zoeken naar wat mensen nog ontbreekt,
en een hart om uit te zeggen wat een ander moed inspreekt.
Schouders heb je om te dragen, zorg en pijn van alleman,
en een hart om te aanvaarden wat een ander beter kan.
Voeten heb je om te lopen naar de mens die eenzaam is,
en een hart om waar te maken dat geen mens een eiland is.
Oren heb je om te horen naar de mens die vrede is,
en een hart om te geloven in een God die liefde is.  (H.J.)

—————————————————————————–

Kom, Heilige Geest !
Eén van hart en één van geest knielen we bij elkaar neer, samen met Maria.
Open de deuren en de vensters van ons hart om uit te kijken naar hen die het grote nieuws van de Blijde Boodschap nog niet hebben gehoord.
Maak ons attent voor bekende of onbekende mensen die onze weg kruisen.
Laat ons hart overlopen van vreugde en medeleven.
Maar vooral, breng verbondenheid tot stand over alle grenzen heen.
Kom, Heilige Geest !

———————–

Kom, heilige Geest,
vervul de harten van uw gelovigen
en ontsteek in hen het vuur van uw liefde.
Zend uw Geest uit en alles zal herschapen worden,
en Gij zult het aanschijn van de aarde vernieuwen.
Laat ons bidden:
God, door uw heilige Geest hebt Gij uw Licht geschonken
aan hen die geloven. Maak ons ontvankelijk voor diezelfde Geest,
om al wat goed is te kennen en ons voor altijd over zijn bijstand te verheugen.
Door Christus onze Heer.
—————————

Laat mij, God, een glimlach zien, zo’n geschenk van hierboven,
waarmee ‘k verder leven kan, in Uw goedheid mag geloven.
Iets dat mij gelukkig maakt, hoop geeft voor de dag van morgen,
zodat in mijn hart weerklinkt: God, U zult wel voor mij zorgen !

Laat mij, God, een glimlach zien, zelfs ook in de kleinste zaken,
door een woord dat wordt gezegd of een hand die mij zal raken,
door een vriendelijk gebaar van een kind dat mij zal groeten,
waardoor ik opnieuw ontdek dat ‘k Uw liefde mocht ontmoeten.

Laat mij, God, uw glimlach zien, als ik moe en uitgestreden
In het duister van de nacht om een uitkomst heb gebeden.
Toon mij dat Uw grote kracht in het kleine ligt verborgen,
door een lach die U laat zien, deze dag en ook weer morgen !

————————————————————————

Heer onze God, wij vragen U niet om wonderen en tekenen uit de hemel.
Wij vragen U om uw aanwezigheid hier in ons midden; om het vuur van uw Geest die ons verlicht en verwarmt;
om de kracht van uw tegenwind, die mensen beweegt en bergen verzet.
Dat eenzamen ogen vinden die hen aanzien, en wanhopigen handen die hen oprichten.
Dat zieken bewaard worden voor de moedeloosheid, en mensen met tegenslagen voor de verbittering.
Dat stervenden de grote vrede vinden, en zij die iemand verloren zichzelf niet kwijtraken.
Dat er brood zal zijn voor wie vergaat van de honger, en dat de wijn van vrede zal rondgaan onder de mensen.
Heer, wij vragen U om uw aanwezigheid hier in ons midden.

—————————————————————–

Goede Vader in de hemel, geef ons het juiste woord op het geschikste ogenblik uit te spreken.
Leer ons luisteren naar wat anderen ons te zeggen hebben. Laat ons vreugde vinden in een woord van waarheid, echtheid in een woord van liefde, vrede in een woord van vergeving, inzicht in een woord van wijsheid. Wij vragen U, Heer, dat onze woorden vandaag voor de anderen een steun mogen zijn en bij hen een beetje meer geluk mogen brengen. Dat onze woorden niet hard zouden zijn, maar begrijpend en mild. Dat onze liefde zich vandaag duidelijk mag maken in het woord dat we spreken en de houding die we aannemen. Laat ons geen woorden spreken die pijn doen of uitsluiten, die belachelijk maken of veroordelen. Geef dat wij het woord beheerst gebruiken en de anderen er door gelukkig maken. Heer onze God, vermeerder onze woorden van dank.

……………………………………………………………………

Wie kan ik voor je zijn; wat kan ik voor je doen ?
Wees ontvankelijk als de aarde, aanstekelijk als het vuur.
Wees verkwikkend als het water, zachtmoedig als de wind.

Wie kan ik voor je zijn; wat kan ik voor je doen ?
Wees de zon die ijs doet smelten, een bloem die vreugde geeft.
Wees de lucht die alles zuivert, een meer dat rust verschaft.

Wie kan ik voor je zijn; wat kan ik voor je doen ?
Wees een weg voor hen die dwalen, een brug die samenbrengt.
Wees een huis voor hen die vluchten, een haard die warmte schenkt.

Wie kan ik voor je zijn; wat kan ik voor je doen ?
Wees een mens die blijft geloven, een mens die herbegint.
Wees een mens die nog kan hopen, een mens die zonder meer bemint.