Tweede viering vormelingen Sint-Amand: MET JEZUS DE BERG OP

Tijdens de tweede gezamenlijke viering met de vormelingen werden we door Jezus uitgenodigd om samen met Hem de berg op te gaan. Een berg opgaan is een hele opgave. Ook voor enkele apostelen Petrus, Johannes en Jakobus, alsook voor Abraham, mensen die we leerden kennen in de lezingen was het een moeilijke tocht. Geen van allen wist wat er op de top te gebeuren staat. Ook wij zijn steeds onderweg en willen hogerop, de top bereiken. We mochten samen ontdekken wat de top bereiken in ons leven kan betekenen. Marthe, Wout, Freek, Owen en Tomas speelden de eerste lezing : Abraham werd door God op de proef gesteld om zijn zoon Isaak als brandoffer op te dragen