Nieuws van de missiegroep

Ons tweede spaghettifestijn zal normaal doorgaan  op vrijdag 23 oktober vanaf 18 uur in het OC te Ooigem.
Na nieuwjaar kregen we nieuws van het weeshuis van soeur Lusamba.( Mbuji Mai in Congo) Dit is een van de projecten van onze missionaris pater Laurent Walcarius. Op de foto zie een foto van een groep schoolgaande kinderen van het weeshuis. Tevreden kinderen, blinkend in hun uniform, met hun rugzak, klaar om naar school te trekken. Er verbleven toen 63 kinderen tussen 1 jaar en 21 jaar. onderwijs is voor deze kinderen zeer belangrijk en voor de oudsten betekent een beroep leren de sleutel voor een betere toekomst. Alle financiële hulp is daar zeker welkom, een het weeshuis is ons daar zeer dankbaar voor.


Begin januari kregen een brief van pater Aurel.
Vooreerst dank ik jullie van harte voor al de moeite, inspanning, tijd die de Missiebond van Ooigem geeft in solidariteit met de missies in het algemeen, en met het werk van Gerard, van Laurent (+) en van mij. De financiële steun is zeker niet onbelangrijk en is zeer welkom; de emotionele en geestelijke steun is meer dan welkom. Het doet deugd de band, de interesse en de solidariteit te ervaren. Grote woorden misschien maar het dekt heel concrete en daadwerkelijke ervaringen. De woordjes “veel dank ervoor” zegt eigenlijk te weinig.

Met die bijdragen worden persoons-gerichte kleinschalige projecten gesteund: zoals een waterput in de school of dorp of familie; fietsen voor meisjes die ver in het binnenland wonen en voor wie anders de school veel te ver is; deftige bedden in een klein internaat in plaats van de vloer; een extra klas bijbouwen, enz… Klein misschien maar zeer nuttig en nodig. Daarnaast is er vooral het betalen van schoolgeld aan arme veel-belovende studenten en de hulp bij het betalen van geneesmiddelen.
Deze laatste twee, goed onderwijs en medische zorg, twee vitale aspecten van de gemeenschap die spijtig genoeg heel vaak buiten het financieel bereik van veel mensen liggen.