Lichtmis in de pastorale eenheid

In het weekend van OLV-lichtmis werd in 3 kerken lichtmis gevierd.

Sint-Amand

Ter gelegenheid van O.L.-Vrouw Lichtmis werden de gezinnen die in het voorbije jaar hun kindje lieten dopen, uit beide parochies van Oostrozebeke, uitgenodigd naar een stemmige en aangepaste viering in de Sint-Amandskerk. Bij die gelegenheid worden de kinderen opgedragen aan God en onder de bescherming geplaatst van Moeder Maria. De liturgie is een verwijzing naar Maria en Jozef, die veertig dagen na de geboorte, hun zoon Jezus naar de tempel brachten om hem aan God toe te vertrouwen. Een teken van dankbaarheid voor het nieuwe leven dat we zomaar ontvangen als een geschenk van God.

Sint-Bavo

Vrijdag kwamen de ouders van St.-Bavo en St.-Laurentius die tijdens het jaar hun kindje lieten dopen naar de kerk om Lichtmis te vieren. Diaken Kris deed de dienst bijgestaan door diaken Robert. Het werd een mooie dienst met mooie teksten, film en leuke liederen. Lieve zong op het laatst met haar prachtige stem een héél mooi en toepasselijk lied van “Danna Winner, geef de kinderen een wereld!” De ouders mochten daarna hun doopschelpje of kruisje meenemen en een kaarsje met een kaartje waarop alle namen. Na de dienst werden ze uitgenodigd in zaal Den Aert. Daar hadden vlijtige handen al de tafels mooi versierd en koekebrood, kaas en koffie stonden op hen te wachten! Men kon er gezellig samen een babbeltje slaan, om daarna tevreden huiswaarts te keren! Vele handen uit Sint-Laurentius en St-Baafs- Vijve zorgden er voor, dat alles vlug weer opgekuist was. Van harte dank voor alle hulp tot welslagen van dit feest!!!

 

Sint-Brixius

 

Diaken Kris verwelkomde de ouders die in 2019 hun kindje lieten dopen. Het was fijn ze hier terug in onze kerk te zien. Lichtmis … is God danken voor het nieuwe leven, is Jezus’ licht laten zien in deze vaak duistere wereld, is als ouder de zegen vragen om te tonen wat God betekent voor mensen.
Maar Lichtmis is ook gezellig samenzijn met de jonge ouders, peters en meters na de viering. We danken de pastorale ploeg voor het gezellig moment na de dienst: koffie, koffiekoeken, chocomelk en vooral een gezellige babbel.