Startviering vormelingen Wielsbeke

Op 12 januari mochten we de vormelingen verwelkomen in de startviering. Deze viering stond helemaal in het thema van “Durven Kiezen”. In de viering werd er vooral gesproken over welke keuze dat deze kinderen maken. Een keuze die eigenlijk al begint bij hun ouders. Deze ouders kozen er voor om hun kind te laten dopen, ze wilden hen meenemen in het verhaal van God, Jezus en de Heilige Geest. Ze spraken deze belofte uit in de doopbelofte samen met de doopmeter of dooppeter. Nu worden de toekomstige vormelingen opnieuw herinnerd aan deze keuze. Ze zullen op hun vormsel deze belofte opnieuw uitspreken, zelf uitspreken. Ze zullen met andere woorden bevestigen dat ze verder willen met dat geloof in God, Jezus en Heilige Geest. Zo zie je maar dat het vormsel dicht bij het doopsel staat. We willen hen hartelijk onthalen in de kerk, want wij als kerkgemeenschap hebben een mooie taak in de vormselvoorbereiding. We kunnen hen bevestigen in de keuze die ze maken. Door hen te tonen wat het is om Christen te zijn, door samen met hen op weg te gaan.
Het werd een mooie viering waar er ook enkele vormelingen hun instrument ter hand namen om de viering op te luisteren met muziek. Elke vormeling kreeg een kruisje dat ze kunnen dragen tijdens hun vormselvoorbereiding. Dit kruisje is het TAU kruisje, wat symbool staat voor Sint-Franciscus, de patroon van onze pastorale eenheid. De vormelingen en hun ouders konden ook nog even napraten op de receptie na de viering. De gemeenschap van Wielsbeke kon het glas heffen op het nieuwe jaar en het nieuwe podium in de kerk.
Bedankt aan iedereen die geholpen heeft om de viering voor te bereiden en aan de lokale ploeg van Wielsbeke om de receptie te verzorgen met een hapje en een drankje!