Startnamiddag Vormselcatechese Sint-Laurentius Wielsbeke

De startnamiddag is elk jaar de kennismaking tussen vormselcatechisten en toekomstige vormelingen. Door verschillende spelletjes leren ze elkaar en de vormselcatechisten beter kennen. Dit jaar zijn we met 18 vormelingen die we opgedeeld hebben in drie groepen, met de catechisten Greta Vancanneyt, Hendrik Cabbeke en Wim Vervaeck.
We werken dit jaar rond het thema met de “Durven kiezen”. Kiezen, een keuze maken, het lijkt ons heel gewoon. Maar toch proberen we even stil te staan in de vormselvoorbereiding over de (levens)keuzes die ze maken. We zijn blij dat deze kinderen bewust kiezen voor het vormsel en we willen hen dan ook zo goed mogelijk ondersteunen tijdens de voorbereiding.
We illustreerden dit in de startnamiddag via de spelletjes. We lieten de vormelingen keuzes maken in ons spel “Ren je rot”. Ze moesten vragen beantwoorden door naar een bepaald vak te rennen. Zo kregen ze punten voor hun vormselgroepje. We starten met de catechese in kleine groepjes bij de catechisten thuis. Deze worden afgewisseld met een aantal vieringen waartoe ze uitgenodigd worden en een project voor mensen met een beperking die we bezoeken. Zo proberen we de vormelingen een idee te geven van onze gemeenschap in Wielsbeke en de projecten opgezet door de Kerk.