Ook de harmonie ‘de ware vrienden’ zit niet stil.

Het werd een drukke zaterdag die 23ste november voor de muzikanten. Eerst een optocht naar het Sas om daar de Sint te verwelkomen, daarna een feestelijke stoet naar het kerkplein.
130 kinderen hadden zich ingeschreven om de Sint persoonlijk te ontmoeten in de pastorie. De muzikanten hadden even tijd om uit te blazen, op hun jaarlijks Sint-Ceciliafeest luisterden ze ook de eucharistie van 16 uur op.
Weldra horen en zien we de harmonie terug in de kerk. Op Kerstavond verzorgen zij samen met de vormelingen de dienst om 16 uur. Bedankt voor de mooie klanken, bedankt omdat jullie ook nog willen optreden in onze kerk.