EERSTE CATECHESELES VORMELINGEN GINSTE

Op zaterdag 9 november zijn we gestart met de vormselcatechese.
Voor het altaar stond er een beeltenis van Jezus en héél veel schaapjes. Tijdens onze eerste les hebben geleerd dat Jezus onze Goede Herder is.
Jezus wordt door Johannes in de Bijbel de Goede Herder genoemd. In Zijn eigen woorden vertelt Jezus ons in vers 11: “Ik ben de Goede Herder.
Een Goede Herder geeft zijn leven voor zijn schapen”. Jezus is voor Zijn gelovigen de Goede Herder, net zoals de herders goed zijn voor hun schapen.
Een herder waakt dag en nacht over zijn kudde. De herder zorgt voor zijn kudde en beschermt deze tegen onweer, dieven en roofdieren.
Hij houdt van hen, beschermt hen, en als het nodig was zou hij zijn leven voor hen geven. De vormelingen.