Een bewogen bedevaart – Samana Sint-Baafs-Vijve

Op zestien oktober hadden we onze jaarlijkse bedevaart van Samana. Bij onze eerste halte waar we koffie met taart kregen liep het al mis. Ons Paula haperde met haar been aan de lift van de bus en haar been had een grote wonde. Robert de barmhartige Samaritaan voerde haar naar de spoed, maar daar gaat het nog niet zo vlug. Dus als we aan de mooie kapel in Oostende kwamen was hij er niet om met zijn gitaar te begeleiden. Gelukkig kon het meisje dat de kapel opendeed orgel spelen. Zo was dat ook opgelost, maar er was een beetje paniek voor de boekjes, we dachten dat ze in Robert zijn auto lagen, maar Marie-Claire was er plots en ze had ze mee. dus weer opgelost. Het werd dan een mooie mis, waar we onze overledenen niet vergeten. Wanneer we aan het restaurant kwamen om te eten waren Paula en Robert er eindelijk weer bij. Het eten was lekker en als troost voor al die verwikkelingen kregen ze allen nog een koffie of een ijs met chocolade toe. Dan heeft Robert nog een zieke meegevoerd naar huis. Maar al bij al is iedereen veilig thuisgeraakt. Bedankt aan onze diaken die zo goed voor Paula gezorgd heeft en ook voor al degene die voor iedereen zorg gedragen hebben. Samana is een warme vriendenkring waar je goed omringd ben als je op weg bent. Monique M.